Konsulent og indehaver Steen Sabinsky

Konsulent og indehaver Steen Sabinsky

Tilbud til dig som kunde

– Projektledelse, administration, fundraising, udvikling, styring og
idegenerering
– Change management og forretnings udvikling med markedsanalyser,
strategiplaner, kunder og konkurrent undersøgelser
– Klynge og netværk udvikling og ledelse
– Facilitering af eksterne og interne konferencer, workshops,
seminarer,møder og netværk
– Hr udvikling & headhunting indenfor det maritime
Steen er certificeret Coach, Projektleder,Leadauditor ISM/ISO og Business Facilitator.

MaritimeBusiness samarbejde med andre eksperter og kan tilbyde dig som
kunde hele pakken, hvis du skal udvikle din forretningsområde, få ny
inspiration, ny strategi og vendt skuden.

Kontakt mig for et uforpligtende møde.

Mine samarbejdspartnere og kunder

– Erria
– Færgesekretariatet
– Europas Maritime Udviklingscenter
– Teknologisk Institute
– Stiftelsen Georg Stage
– Færgen
– Itolead
– MSR Consult
– KARIN Tankers

Maritime klynge udvikling

Steen er certificeret Projektleder, Coach og Business Facilitator.

Steen har 10 års erfaring med udvikling af nationale og mikro
regionale maritime klynger. Bl.a. Nordjyllands Maritime Klynge, Fyns Maritime Klynge og Nordsjællands Maritime Klynge.

Steen har været medstifter og aktiv deltager i 3 internationale netværk: The Maritime Innovative Territories International Network, North Atlantic Ocean Cluster Alliance og European Network of Maritime Clusters.

Erfaring med projekter

Som direktør i EMUC har Steen været EMUC ansvarlig og involveret i
følgende projekter.

Afsluttede projekter

BSR Innoship
(udvikle lavemissionsteknikker og gennemføre fælles
pilotprojekter og konkrete løsninger, der øger skibstrafikkens
bæredygtighed, rentabilitet og konkurrenceevne.)(www.baltic.org/projects/bsr_innoship/)

Danmarks Maritime Klynge (DKMK)
(styrke kompetenceniveauet i denmaritime erhvervsklynge)

Fyns Maritime Klynge
(Fyns Maritime Klynge havde til hensigt at formidle kontakter og etablere netværk mellem fynske maritime virksomheder, uddannelsesinstitutioner og maritime organisationer.)

NMU – Northern Maritime University
(Styrkeelse af det europæiske maritime erhvervsliv ved at levere undervisning og kvalifikationer, der svarede til industriens behov og forventninger)

Pirateri
(et forskningsprojekt om psykologisk trauma og coping i piratkapringssituationer)

PROPS
(at fremme nærskibsfarten i EU)

Press4transport
(at gøre Europæisk transportforskning mere synlig og tilgængelig i hele EU)

SKEMA
(Igennem projektet ønskede man, at udvikle en maritim videns platform til brug for den maritime transport )

SoCool@EU
(fem europæiske logistikklynger udviklede i fællesskab 12 nye samarbejds projekter, hvor EMUC i særlig grad var involveret i udviklingen af ”Smart Humanitarian Logistics)

The Way Forward
(indsamle data og udarbejde en opdateret statusrapport på nærskibsfarten i SECA-området.)

TransGovernance
(fremme en bedre infrastruktur rund om Østersøen samt skabe et mere integreret transportsystem)

TINV 1 & 2
(øge muligheden for at samle aktørerne i transportkæderne på tværs af faggrænser og domæner, skabe ny synergi, identificere behov for nye teknologier og initiere innovations- og udviklingsprojekter)

SoBaTo
(Southern Baltic TechnOlympics – en konkurrence for unge. En dyst i bl.a. paratviden og hjernevrideropgaver med kontakt til industri og maritime virksomheder. Udover konkurrenceaspektet og match making mellem unge og virksomheder var målet, at vække unges interesse for teknik og innovation)

Igangværende projekter

COLOMBUS
(Identificere maritim og maritin forskning som allerede er gennemført og som har potentiale for at blive kommercialiseret og dermed skabe vækst og innovation)

Efficien Sea 2
(udvikle og teste nye e-navigations og e-maritime løsninger, herunder “maritime cloud”)

Fremtidens Maritime Håndværker
(arbejde med at øge udbuddet af arbejdskraft og kompetenceniveauet i den maritime sektor, gennem tre indsatsområder)

Nordsjællands Maritime Klynge
(Det skal være attraktivt at drive maritim virksomhed i Nordsjælland)

MarTech LNG 1 & 2
(tilvejebringe relevant viden og nye forretningsmuligheder på LNG området)

TINV3
(øge muligheden for at samle aktørerne i transportkæderne på tværs af faggrænser og domæner, skabe ny synergi, identificere behov for nye teknologier og initiere innovations- og udviklingsprojekter. (www.tinv.dk)

Denmark-Poland maritime cluster

Denmark-Poland maritime cluster